Get Adobe Flash player
Home Návštěvní doba

Návštěvy

 

 Praktické rady pro blízké hospitalizovaných pacientů

Běžná návštěvní doba je od 11.00 do 18.00 hod. Pokud je u jednotlivých oddělení stanovena jiná návštěvní doba, prosíme o její respektování.

Je možné navštívit pacienty i mimo návštěvní hodiny a to po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem či primářem oddělení, pokud se tím nenaruší léčebný nebo vyšetřovací režim. Návštěvník je vždy povinen respektovat řád daného oddělení. Na jeho kázni závisí spokojenost všech našich pacientů.

 Pár tipů pro návštěvníky svých blízkých nemocných

 1. Psychicky se na návštěvu připravte.

 2. S ohledem na zdravotní stav svého blízkého zvolte přiměřenou dobu, délku návštěvy a počet návštěvníků.

 3. Děti berte na návštěvy jen výjimečně vzhledem k nemocničnímu prostředí a jejich citlivému a vnímavému organismu.

 4. Pokud v době předpokládané návštěvy onemocníte virovým či jiným onemocněním horních dýchacích cest, odložte, prosíme, návštěvu blízkého.

 5. Berte prosím ohledy na ostatní nemocné na pokoji.

 6. Přistupujte k personálu nemocnice s důvěrou a respektujte chod oddělení.

 7. Přijďte příjemně naladěni. S účastí a porozuměním naslouchejte starostem a obavám nemocného.

 8. Pacienta povzbuzujte a uklidňujte, posilujte v něm vůli po léčbě a uzdravení. Respektujte jeho názory a myšlenky.

 9. Pokud svému blízkému při loučení sdělíte termín příští návštěvy, rozhodně jej dodržte.

 Nemocným nenoste:

 • květiny v květináčích ani jiné věci, které mohou být zdrojem infekce.

 • velké množství potravin nebo ovoce, které podléhají rychlé zkáze.

 • potraviny noste s přihlédnutím k pacientově dietě, raději se vždy poraďte s ošetřujícím personálem.

 • ani cigarety na návštěvu nepatří, v prostorách našich nemocnic platí zákaz kouření.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit